Naam: Nederlands Israëlitische Hoofdsynagoge Limburg (NIHS Limburg)
website: www.joodsmaastricht.nl
e-mail: beheerder@joodsmaastricht.nl
Postadres: Capucijnengang 2, 6211 RV Maastricht.
De synagoge bevindt zich op de Capucijnengang 2 Maastricht.
Voor het bijwonen van diensten of alle andere zaken kunt U mailen naar beheerder@joodsmaastricht.nl. Alle mails zullen
vertrouwelijk behandeld worden.
Rabbijn en Rebbetzin: Rabbijn Avraham Cohen en Rebbetzin Eti Cohen

D o e l s t e l l i n g e n  v a n de N I H S  L i m b u r g

De NIHS Limburg is religieuze gemeenschap behorende tot het Nederlands Israëlitisch
Kerkgenootschap. Om de regel van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap Artikel 1 te
citeren: “The Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap bestaat uit joden living in Nederland
en die lid zijn van de gemeenschappen die tot het NIK behoren”
“De Gemeenschappen zijn autonoom m.b.t. bestuur en beheer, rekening houdend ex. art 5
Reglement NIK)”

Het Bestuur van de gemeenschap bestaat uit:
Ernst de reus, Voorzitter
Yakov Super, Penningmeester
Dmitri Boutylkov, Secretaris


De Stichting tot steun van N.I.H.S. Limburg verkreeg een ANBI-status, d.w.z het komt in aanmerking voor belastingaftrek voor zijn schenkers.

De stichting is opgericht op 08-10-1992, K.v.K. nr.: 41078438
Bestuur:
Voorzitter: Ernst Juda de Reus Geboren op 7-7-1956 in Den Haag
Secretaris/ Penningmeester: Yakov Super geboren in St Petersburg 1-6-1981

Het doel van de stichting is de N.I.H.S. Limburg te ondersteunen. N.I.H.S. de eigenlijke religieuze organisatie,
van de joodse gemeenschap in Limburg.
Het beleidsplan van de stichting bestaat uit het beheer van het onroerend goed in bezit van de
stichting.
Dit onroerend goed bestaat uit een synagoge en bijgebouwen. De huren worden
gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen en de ondersteuning van de activiteiten van
NIHS Limburg. Andere inkomsten worden gegenereerd door middel van incidentele
donaties.

Donaties kunnen gegeven worden op ANBI NL04ABNA0420727221 t.n.v. Stichting tot
Steun van de NIHS-Limburg in Maastricht of op ANBI NL58ABNA0465210546 t.n.v.
NIHS-Limburg in Maastricht.

Juda

Scroll naar boven