Nieuw Reglement van de NIHS-Limburg

In het het archief staat nu het het nieuwe reglement van de NIHS Limburg. In dit reglement is alleen de wijziging en samenstelling van het bestuur veranderd.