Begrafenissen, choepot, geboorten en nieuwe leden

Ook binnen onze kleine kehille is de afgelopen verslagperiode het nodige gebeurd. We
vierden de upsherin van Ari Cohen. Harry Gans is overleden. Nathan hebben we als nieuw lid
mogen begroeten. Verder de geboorte van Yitschak Cohen, zijn brith milla en de choepa van
Devori en Yudi in Israël.

Activiteitenverslag

• Wekelijks op erev-shabbat maaltijden bij de rabbijn en rebbetzin thuis voor studenten en
leden die shomer shabbat zijn.
• Het hele jaar hebben we onze wekelijkse shabbatdiensten kunnen houden. Zelfs als
de rabbijn er een keer niet was, werden de diensten overgenomen door Avi Ben
Shabbat.
• Voorafgaand aan de wekelijkse eredienst les voor volwassenen.
• Na afloop van de wekelijkse eredienst les (Tanya) door de rebbetzin voor de dames.
• Alle jamiem toviem: Toe bisjwat, Poeriem, Pesach, Lag baOmer, Sjavoeot, Hoge
Feestdagen (Rosj haSjana en Jom Kippoer), Soekot, Sjmini atseret, Simchat tora en
Chanoeka. En naast deze dagen ook alle vastendagen en bijzondere feestdagen.
• De Joodse damesvereniging heeft ongeveer vier keer per jaar een activiteit onder leiding
van de rebbetzin.
• Pastoraal werk. Dit verslagjaar hebben we diverse zieken gehad, bij wie de rabbijn
regelmatig op bezoek is geweest en die de rabbijn heeft gesteund.
• Afgelopen jaar hebben we gekozen om voor Rosh HaSjana en Jom Kippoer een
chazzan in te huren.
• Van 1 augustus tot en met 5 augustus was er weer een “Maastricht Daycamp” met
allerlei activiteiten voor de kinderen. Het was zoals gebruikelijk weer fantastisch
geregeld.
• Erev Sjabbat 9 september hadden we een sjabbatton ter ere van de verjaardag van
Avraham Cohen.
• De nieuwsbrief is het afgelopen jaar 3 maal uitgekomen.
• We hebben na afloop van Soekot een feest gehad in sjoel met de Joodse
gemeenschap uit Antwerpen.
• Chanoeka hebben we met een grote groep gasten uit München-Gladbach gevierd in
Hotel Crown Plaza Maastricht.
• Poeriem is uitgebreid gevierd met het thema “Purim in the galaxy”
• Pesach is gevierd met de eerste seder in Hotel Crown Plaza Maasricht. Hier waren ca.
50 mensen aanwezig. De tweede seder is bij de rabbijn thuis gevierd.
• Er is een uitgebreide barbecue geweest voor Lag Ba’Omer. Avi Ben Shabbat heeft als
meesterkok het vlees gegrild.

Scroll naar boven