Europese Dag Joods Cultureel Erfgoed – Open Monumentendag

 

 

Living memory / Levende Herinneringen  –   Levende monumenten
zondag 10 september 2023, tenzij anders vermeld

Toegang gratis

De Europese Dag van Joods Cultureel Erfgoed – jaarlijks georganiseerd in ruim dertig Europese landen – heeft tot doel om te laten zien hoe de Joodse cultuur en tradities verankerd zijn in de plaatselijke cultuur van ieder land.

 Amsterdam – Coevorden – Groningen – Maastricht – Meerssen
Middelburg – Overveen – Roermond – Tilburg – Zwolle – Zuidlaren

 

Amsterdam
RAS synagoge/Obrechtsynagoge, Heinzestraat/Jacob Obrechtplein
open: 10.00-17.00 uur

 • Doorlopende vertellingen: de bijzondere architectuur en gebrandschilderde ramen, verhalen over Joodse tradities, de gebruiken in de synagoge
 • Synagogale muziek
 • Doorlopende film over de renovatie en een lezing over de architect Harry Elte die dit gebouw in 1928 ontwierp

Gerard Dou Synagoge / Gerard Doustraat 238
open: 14.00 tot 17.00 uur

 • Bezichtiging
 • Vertellingen over de sjoel (gebouw, geschiedenis, heden)
 • Synagogale muziek

 

Joma museum: Jewish second generation – art and family / Brouwersgracht 49
open: 12.00-17.00 uur

Persoonlijke geschiedenissen met foto’s, verhalen en kunst

 

Zeeburg / Oude joodse Stadsbegraafplaats, Valentijnkade 124

open: 12.00-17.00 uur
Rondleidingen op de gerestaureerde begraafplaats, van 1714 tot 1914 de laatste rustplaats voor ca. tachtig procent van de Asjkenazische (Hoog Duitse) Joden van Amsterdam

Coevorden   –    alleen op zaterdag 9 september

Synagoge Museum Coevorden, Kerkstraat 36

–           13.00 – 14.00 uur: Rondleidingen Synagoge Museum

–           14.00 – 14.30 in de Synagoge en Thijnhof: The Leoville Klezmer Syncopators

–           15.00 – 15.30 op de markt: The Leoville Klezmer Syncopators

–           16.00 – 16.30 uur in de Synagoge: The Leoville Klezmer Syncopators

 

Groningen 
Synagoge Groningen, Folkingestraat 60 

 open: 13.00 tot 18.00 uur

Bezichtiging en rondleiding

Concerten alleen zondag 10 september om 14.00 en 16.00 uur

Irene Maessen-zang en Eleonore Pameijer-fluit

Dit bekende duo speelt al geruime tijd samen, o.a. bij concerten van de Leo Smit Stichting, die werken van tijdens WOII vervolgde componisten weer onder de aandacht brengt.

Liederen in het Hebreeuws, in het Nederlands en in het Jiddisch:

 • Leo Smit, Mordechai Gebirtig, Ilse Weber, Leon Stein, 
 • Dick Kattenburg en
 • Maurice Ravel

 

Maastricht

Synagoge Maastricht, Capucijnengang 2  
open: 13.00-17.00 uur
Rondleidingen en opening website Limburgs Joods Erfgoed

14.00:  Lezing door Jac. Lemmens: Acht eeuwen joods leven in Limburg

15:00:  Muziek door Sofia Shapiro en Rauf Berman

 

Meerssen

Synagoge Meerssen, Kuileneindestraat 22A  

 open: 12.00-17.00 uur

Tentoonstelling over: Roma en Sinti in de WOII

 

Middelburg

Etty Hillesum Huis, Molenwater 77  

open: 12.00-17.00 uur

Expositie en lezingen

 • Het gedachtegoed doorgeven en borgen voor komende generaties (over Etty en educatie)
 • Brieven uit Westerbork
 • Etty’s dagboek als document humain

 

Synagoge Middelburg, Herenstraat 14 

open 13.30-16.00 uur

Rondleidingen en uitleg

De Portugees uitziende synagoge in Middelburg, die in 1705 werd gebouwd, was de 1e synagoge buiten Amsterdam.

Overveen

Joodse Begraafplaats, Tetterodeweg 13

open: 12.00-17.00 uur

            Oude Joodse begraafplaats – rondleidingen
            Verscholen in het groen ligt een schilderachtige oude begraafplaats met een interessante             geschiedenis.

Roermond

Synagoge, Hamstraat 20

open: 13.00-17.00 uur

Rondleidingen: Roermond behoort tot de eerste plaatsen in Nederland waar gewag wordt gemaakt van Joodse inwoners. Tussen 1275 en 1443 moeten er blijkens archiefstukken ononderbroken Joden in de plaats gewoond hebben.

Tilburg

Synagoge, Willem II straat 20  

open: 14.00-17.00 uur

Rondleidingen: Het rijksmonument uit 1874, in z.g.n. neo-oriëntaalse bouwstijl, wordt gebruikt als synagoge door de Liberaal-Joodse Gemeente Brabant.

 

Zwolle

Synagoge Zwolle, Samuel-Hirschstraat 8

Op vrijdag 21 juli 1899 werd de synagoge aan de huidige Schoutenstraat plechtig ingewijd in aanwezigheid van deputaties uit de colleges van Gedeputeerde Staten van Overijssel en Burgemeester en Wethouders van Zwolle.  Tijdens de restauratie van 1984 tot 1989 werden plannen ontwikkeld om de synagoge na de restauratie naast haar godsdienstige functie een culturele en educatieve bestemming te geven. 

 Zaterdag 9 september  

Open voor rondleidingen: 14.00 -16:00 uur

Zondag 10 september

15:00 uur: lezing door Lion Tokkie over Joodse werkkampen

 Zuidlaren

Synagoge, Zuiderstraat 1  

 open: 11:00 – 16:00 uur
Boekenmarkt met Joodse boeken en bezoek synagoge

 

Organisatie

Een initiatief van de Nederlandse B’nai B’rith Loge Hilleel, en financieel mede mogelijk gemaakt door de stichtingen Levi Lassen en Maatschappij tot Nut der Israëlieten.

Scroll naar boven